Toijalan seudun reserviläiset ry 
 Vapaaehtoista maanpuolustustyötä vuodesta 1957Toijalan Seudun Reserviläiset ry on vuonna 1957 perustettu, poliittisesti sitoutumaton vapaaehtoista maanpuolustustyötä tekevä yhdistys, joka omalta osaltaan toteuttaa yhteiskunnan kokonaisturvallisuuden edistämistehtävää. Alkujaan yhdistys toimi reservin aliupseerien yhdistyksenä, mutta se laajensi jäsenpohjaansa reservin sotilasarvoista riippumattomaksi vuodesta 1996 alkaen. 

Jäseneksi voi nykyään liittyä sotilasarvoon katsomatta sekä asepalvelusta suorittamattomat henkilöt.

Vapaaehtoisen maanpuolustustyön käsite kattaa perinteisten sotilaallisten piirteiden lisäksi enenevässä määrin myös muutakin yhteiskunnan kokonaisturvallisuutta edistävää toimintaa.